• Oskar

Hur skyddar man sig mot postala hot

Uppdaterad: mar 23

Vi har fått ett antal frågor från myndigheter och företag på hur man bygger upp säkerhet i sitt paket- och godsflöde. Detta har renderat i att vi i vissa fall åkt ut till kunden och genomfört en analys på vad de kan göra för att öka sin säkerhet. Vi tänkte därför nedan dela med oss av några av de tips vi ger ut när man ska se över sin godsmottagning. Vi kan inte berätta exakt hur den bästa lösningen för just ditt företag ser ut men vi ska försöka berätta lite vad man bör tänka på om man vill öka sin säkerhet. Självklart så har man först ha identifierat detta som en sårbarhet i sin verksamhet och som en brist i det fysiska skyddet. Här vill vi verkligen trycka på att man inte ska bagatellisera hotbilden då vi på senare tid har hört många säga att ”det finns ingen hotbild mot oss”, efter att det har skett en incident.


En stor del av de postrelaterade incidenterna är vanligtvis avsedda att skrämma, trakassera eller hota. Dessa ger bieffekten av:

· Evakueringar

· Förlorade arbetstimmar

· Otrygga och stressade medarbetare

· Produktionsstörningar

· Negativ publicitet eller påverkan på yttrandefrihet


Med dessa saker i åtanke är en noggrann riskbedömning relaterad till postkontroll och säkerhet avgörande för din organisation. För att nämna några måste din organisation se till att den analyserar:

Logistikrutiner, Mottagande, Access och tillträde till byggnaden, Övervakning, Besöksrutiner, Screeningmetoder, Handlingsplaner, m.m.


En omfattande granskning och analys kommer att omhänderta alla dessa frågor plus många fler. Det hjälper er att identifiera er risknivå och lämplig åtgärd för att minimera dessa problem. Lösningen kan vara så enkel som att implementera ett nytt system för att logga mottagande av paketen, eller så kan den vara mer komplex bestående av CBRNE inspektioner och screening, röntgenkontroller med mer.

Nedan kommer vi att kolla lite på olika lösningar som kan hjälpa er att skapa en säkrare rutin. Detta är enklare rutiner som bör finnas hos alla organisationer som har gjort säkerhetshöjande åtgärder. Att säkerhetskontrollera inkommande försändelser kan vara en effektiv lösning för att minimera riskerna i verksamheten. De bör innehålla förmågor att upptäcka, försvåra och hantera de hot man vill skydda sig mot. Grundläggande för fysisk säkerhet är att etablera en barriär mellan hotet och det som ska skyddas.

Skapa en rutin för mottagandet

Se till att fundera på vilka som kan komma in i er godsmottagning, vilka som levererar (ID) samt hur ni kontrollerar riktigheten i de försändelserna ni mottager.


Se över kontaminationsriskerna och de dynamiska lasterna Hur ser ventilationen eller luftflöde ut mellan godsmot