top of page
Conference Crowd

Utbildning och Support

 

CIP Checkport har under årens gång identifierat att kunden efterfrågar såväl stöd som utbildning för att hantera identifiera eller förstå den postala hotbilden. 

Detta har gjort att vi har tagit fram några olika utbildningskoncept samt en supportplattform.

Support

  • Vi kan efter utbildning genom telefonsupport ge stöd åt enskilda individer på företaget.

  • Brev paket eller gods som anses som osäkert kan skickas till Checkports godsmottagning för utförlig kontroll.

  • Vi kan komma och kontrollera eller plocka upp brev paket på er godsmottagning eller hjälpa till att på plats stödja organisationen vid läckage.

Utbildning

Vi tillhandahåller olika utbildningskoncept varav några av dessa kursplaner publiceras som pdf på denna sida. Vi har bland annat dessa utbildningar:

  • 1 timmes utbildning som är avsedd för att skapa medvetenhet hos företagets anställda

  • 4 timmes utbildning för att förstå och lära sig simpel detektering med lite resurser samt enkel hantering.

  • 4 dagars utbildning för att med röntgenutrustning och något bättre resurser kunna detektera hot i exempelvis en reception.

Kursplan Hot och avvikelsehantering brev och paket

Kursplan Hot och avvikelsehantering outbildad personal

bottom of page