top of page
  • Oskar

Det ska vara lätt att göra rätt

Att vara säkerhetschef idag innebär att man förväntas fatta välanalyserade och korrekta beslut i allt från enkla rutinfrågor till hantering av komplexa situationer, ibland med ett brist på information och faktaunderlag. Besluten som fattas, eller ibland inte fattas, påverkar såväl enskilda medarbetare som företaget på oanade sätt.


Det är sannerligen inte lätt att alltid göra rätt som säkerhetschef.


De senaste månaderna har en rad incidenter med koppling till postala attentat inträffat i såväl Sverige som utomlands. Listan kan göras lång med allt från toxikologiska preparat (ricin) skickade till flertalet myndighetspersoner i USA, pulverbrev innehållandes dödshot till en rad trossamfund i Sverige, flera brevbomber i utpressningssyfte till företag runt om i Europa, varav tre stycken detonerade hos mottagaren. De drabbade hittar vi inom allt från enskilda individer, stora företag, myndigheter och politiska och religösa föreningar.


Att värja sig mot de nyuppkomna postala hoten och attentaten är inte på något sätt lätt, det är jag den första att skriva under på. Den senaste årsrapporter från FOI beskriver att det är tämligen vanligt att giftiga ämnen skickas för att hota via brev- och godsflöden, även utanför extremistmiljöerna. Vi har under året sett flera brev- och paketbomber som skickats till företag och myndigheter i utpressningssyfte, varav några detonerade under hanteringen hos mottagaren.


Att se över sin post- och godshantering inom ramen för organisationens risk- och sårbarhetsarbete har blivit ett allt viktigare ämne.


Säkerhetschefens utmaning kring postala hot

Utmaningen ligger delvis i att postala hot kan komma från precis vem som helst, en enskild arg medborgare, en före detta anställd, en meningsmotståndare eller något som vill påverka beslut eller utpressa.


En ytterligare utmaning är att det är svårt att veta vad man ska leta efter för att minimera risken att något oförutsätt ska hända, med andra ord vad är det vi letar efter i en säkerhetskontroll.

Är det brev- och paketbomber, eller kanske kemiska hot och gifter vi letar efter? Oavsett vilket krävs en hög kompetens av den som sätter upp sökrutiner och utrustningsval i kontrollen.


Säkerhetschefens tredje utmaning, och kanske den viktigaste, är vilka förmågor som krävs organisationen ska omhänderta en misstänkt eller avvikande försändelse. Har den egna personalen kompetens och förmåga att avgöra om exempelvis ett paket innehåller något explosivt eller inte, och vad gör man om man inte är säker.


Det är lätt att göra rätt

Varje företag och verksamhet är unikt, det går inte att dra alla över en kam. Självklart gäller även detta analysen om och hur man bör hantera inflödet av brev, paket och gods till sin verksamhet.


Att själv utveckla en säker post- och godsmottagning är både en komplex och kostsam process. För att göra detta krävs bland annat utbildad personal, handlingsplaner, avancerad teknisk utrustning och en anpassad lokal.


För att skapa en trygg och säker miljö så krävs det såklart initialt ett beslutsunderlag som därefter leder till en åtgärd. Alla kommer i detta skede komma till insikt med att lösningen blir för komplex och för dyr. Slutprodukten blir allt för ofta en halvdan lösninger eller att det inte blir av. Jag har under åren haft dialog med många säkerhetsansvariga som vittnat om ovanstående utmaningar, och som visat stor uppskattning kring enkelheten i Checkports lösning. Hos Checkport får man som kund ta del av kontroller med den senaste tekniken och expertisen hos personalen utan att man själv behöver stå för hela kostnaden, man slipper bemanna sin egen godsmottagning och frigör plats i sina lokaler. Säkerhet och trygghet i post och godsflödet är inte längre svårt eller kostsamt, det är och ska förbli lätt att göra rätt.


Om du vill göra detta själv så kommer du aldrig kunna göra det bättre, säkrare och billigare.Edvin

VD

92 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page