top of page

Hur vi arbetar

I Checkports processer arbetar vi för att med överlappande detektionsteknik och hög utbildningsnivå detektera alla farliga och avvikande ämnen som kan föras in i en verksamhet via post- och godsflödet. Nedan beskriver vi kortfattat vad varje del innehåller. Skulle frågor kling detektion, identifiering eller hantering uppstå så är du välkommen att kontakta oss med frågor.

Vår personal och deras kompetens är företagets största tillgång, med stöd av avancerad detektionsutrustning säkerställer vi kvaliteten i alla våra processer och beslut. I och med detta säkerställer vi att inga oönskade eller potentiellt farliga försändelser når våra kunder. Våra säkerhetsoperatörer genomgår ett omfattande utbildningprogram och vi eftersträvar ständiga förbättringar för att upprätthålla våra högt ställda krav på arbetsmiljön.

oskar1.png
Visuellt sök
Visuellt 1.JPG

Initial visuell kontroll efter indikatorer

 

En första kontroll av eventuella läckage eller indikatorer

Visuellt 1.JPG
R & N sök
Radioaktivt 1.JPG

Detektionsutrustning som automatisk säkrar och klarerar godset från radiologiska och nukleära ämnen

 

Strategiskt placerad strålningsskannrar som vid inträde automatiskt ser till att all post först skannas efter radiologiska och nukleära ämnen.

Radioaktivt 1.JPG
Explosivt sök
Explosivt 1.JPG

Utrustning som ger en indikation eller identifiering av explosiva ämnen

 

Avancerad utrustning som ger tydliga bilder och post screenas för sprängämnen, vassa föremål, smutsiga bomber, brevbomber och farliga eller misstänkta anordningar.

Explosivt 1.JPG
Manuellt sök
Manuellt.JPG

Tränade operatörer som genom utarbetade rutiner manuellt klarerar gods från CBE

 

Välutbildade operatörer genomför en rigorös visuell screening efter indikatorer och tecken på misstänkta eller avvikande försändelser.

Manuellt.JPG
Biologiskt sök
Biologiskt 1.JPG

Utrustning som ger en indikation

av biologiska ämnen

 

Den här detektionen är hotspecifik och mycket målinriktat provsamling av ämnen av biologiskt karaktär. Denna metod riktar sig på ämnen som är skadliga för människor.  

Biologiskt 1.JPG
Kemiskt sök
Kemiskt 1.JPG

Utrustning som ger en indikation eller identifiering av kemiska ämnen

 

Här sker provtagning via olika enheter som fungerar genom detektion. Bland annat genom kontinuerlig detektion av luftpartiklar för rapportering av hot i realtid om CWA, och Industriella giftföreningar.

Kemiskt 1.JPG
Tekniskt sök
RF 1.JPG

Detta är en väldigt specifik och  kundstyrd process.

 

Detektionsutrustning som kan indikera radiosändare eller mottagare

 

Som ett sista steg i detektionen kontrolleras vid efterfrågan posten efter teknisk spår-, avlyssnings- eller anslutningsutrustning.

RF 1.JPG
Färdigt gods
Färdigt_gods_1.JPG

Gods klareras och säkerhetsförvaras.

 

I detta steg ingår tjänster så som förädling, korttidsförvaring och avgående rangering.

Färdigt_gods_1.JPG
Transport
Transport 1.JPG

Säkra transporter med dedikerade fordon.

 

Metoder och tillvägagångssätt för att genomföra säkra transporter av klarerat gods i rätt tid.

Transport 1.JPG
Avvikelsehantering
Avvikelse 1.JPG

Avikelsehantering genom identifiering, dokumentation, öppning, hantering och destruering

 

Samtliga steg i avvikelsehanteringen sker i nära relation med SäkC och vid behov polis och AI. 

Avvikelse 1.JPG
Tilläggstjänster
Tilläggstjänster 1.JPG

Vi är anpassningsbara mot framtidens- och kundens behov.

 

Vi har möjlighet att konsultera, använda hund, genomföra utbildning, supporttjänst eller djupdyka i kontroller vid hög hotbild. Vi kan även erbjuda kunden att kontrollera sitt gods i våra lokaler eller övervaka vid kontroller

Tilläggstjänster 1.JPG
bottom of page