top of page
DALL·E 2024-03-11 11.49.12 - A minimalistic black and white image depicting the concept of

Visselblåsning

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden på vår arbetsplats. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet. Har du upptäckt något som du vill rapportera? Vi har en visselblåsarfunktion där du anonymt kan lämna information om missförhållanden.

6e92263fbf9e3c8166532602b044943e.png

Boka ett möte:

+46363300741

Tala in din rapport:

+46363300740

bottom of page