top of page

Posthot i framtiden (del 2)

Uppdaterat: 2 maj 2022

Poshot i framtiden är andra i artikelserien Posthot i er risk- och sårbarhetsanalys. I den här delen tipsar vi om hur man kan tänka vid bedömning av de framtida riskerna kopplade till post- och pakethanteringen och varför riskerna bör beaktas ur både perspektiven säkerhet och arbetsmiljö.


Trots minskad brevvolym gör många experter bedömningen att den framtida postala hotbilden ökar, främsta skälen är att det är lätt att få tag på farliga preparat och avsaknad av spårbarhet i post- och paketflöden.Desinformation och hatbudskap får snabbt spridning i sociala medier, många gånger i kombination med direkta uppmaningar till handling. Uppmaningarna kan vara att störa, påverka eller att begå våldshandlingar. Experter menar att flera våldsdåd och terrorhandlingar genomförts på grund av påverkan i digitala sociala miljöer, fenomenet benämns Social Justice.


Som tidigare nämnts kan idag i stort sett vem som helst få tag på farliga ämnen via nätet. Tillgängligheten att införskaffa potentiellt dödliga pulver, exempelvis fentanyl, eller explosiva ämnen har aldrig varit så stor som nu. Det samma gäller instruktioner för hur man utvinner toxiner (gifter) från växtriket, exempelvis ricin.


Internationellt kan vi se ett ökat antal fall då organiserad brottslighet utnyttjar hot via postflödet i utpressningssyfte, bland annat en serie brevbomber i Holland och Tyskland. Media har även uppmärksammat fall mot svenska företag. EU-kommissionen har uppmärksammat utmaningarna att hantera hot i unionens post- och paketflöden och beskriver detta som ett ”emerging threat” och har därför initierat ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området (HORIZON-CL3-2021-BM-01-04).


Många organisationer har höjt sin förmåga och stärkt den fysiska säkerheten i sina lokaler, exempelvis genom passersystem, sektionering, väktarnärvaro i reception och utbildning. Vissa har även köpt in röntgenutrustning för sin godsmottagning. Men så länge en organisation tar emot och hanterar okontrollerade brev och paket måste organisationen förbereda sig på hur man ska hantera misstänkta försändelser.


De senaste årens utveckling visar att förövaren inte nödvändigvis tillhör extremistmiljöerna. Allt fler företag och myndigheter vittnar om ett ökat antal inkomna postala hot och många av dessa att hämnd från anställda eller tidigare anställda, påverkan och missyttringar från individer i nära relation till beslutsfattaren eller olika typer av utpressningar utgör en del av aktörerna kring de postala hoten (FOI-R—5136—SE).


Sammanfattningen är att allt fler individer och organisationer har både förmågan och intentionen att använda post- och paketflödet för att uppnå ett syfta att hota, skada eller på annat sätt påverka en organisation eller ett beslut.


Avseende hot och incidenter i post- och pakethanteringen kan erfarenheterna och framtidsutsikterna sammanfattas i följande punkter:

  • Allmänna säkerhetspolitiska läget har kraftigt försämrats senaste tiden vilket medför att vissa organisationer ser ett behov att höja det fysiska skyddet i post- och godshanteringen

  • Hot och hat på sociala medier ökar, stor spridning av våldsbejakande budskap ökar riskerna för mottagaren

  • Farliga ämnen och anordningar är lätta att införskaffa på nätet

  • Vem som helst kan skicka vad som helst via postflödet

  • Även bluffpost (ex. ofarliga pulverbrev) får stora negativa konsekvenser hos mottagaren

79 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page