top of page
förpackning Factory

Vad vi gör

01

SÄKERHETSKONTROLL BREV OCH PAKET

02

SÄKERHETSKONTROLL GODS

03

SUPPORT, UTBILDNINGS- OCH KONSULTUPPDRAG

04

ÖVRIGA TJÄNSTER

Samordnad säker varudistribution

Cip Checkport är en helhetsleverantör av högkvalitativa säkerhetstjänster inom ramen för försändelse- och godsflöden. Vi erbjuder säkerhetskontroll av brev, paket och gods både som del i en säkerhetslösning och som en temporär lösning vid extra uppkomna behov. Vi tar ett helhetsansvar för er brev- och godsmottagning samt för er distribution.

Säkerhetslösning

 

I verksamheter där det krävs att man har koll på alla sina flöden för att minimera verksamhetsstörningar erbjuder vi säkerhetskontroll av försändelser. Våra operatörer använder avancerad teknisk utrustning för att avsöka och granska försändelser som ska in i en byggnad eller in på ett område. Vi fokuserar på att upptäcka det farliga och det avvikande då båda dessa delar skapar otrygghet och omfattande produktionsstörningar.  

Tidvis behövs en extra säkerhetskontroll av personer eller anläggningar som en temporär säkerhetslösning i verksamheter som normalt inte har behov av ökad säkerhetskontroll. Det kan handla om evenemang eller tillställningar och konferensanläggningar som anordnar föreläsningar med ämnen eller föreläsare som kan väcka starka känslor, men också lokaler som av särskilda anledningar kräver ett ökat skydd.

-"Vi tål att hitta det vi letar efter"

Checkport har Sveriges bäst utbildade säkerhetsoperatörer och marknadens bästa tekniska detektionsutrustning

bottom of page