top of page
markörer

Våra övriga tjänster

Cip Checkport erbjuder olika tilläggstjänster till dig som vill öka medvetenheten och handlingskraften genom exempelvis utbildning eller support.

 

Vi erbjuder konsultation inom ramen för gods och försändelsesäkerhet men också stöd för att se över dina flöden eller för att genomföra olika typer av övningar eller rutinuppdateringar. 

Logistiktjänster erbjuds i enighet med Postnords Posthantering – Intern Postservice tjänster. Exempel på våra övriga tjänster:

 

  • Konsultation

  • Utbildning

  • Inskanning av brev

  • Hantering och uppsamling av utgående post.

  • Frankering av utgående brev och paket.

  • Samordnad godsmottagning av paket och varor.

  • Interna transporter.

  • Lagerhantering.

bottom of page