top of page
Image by Warren Wong

Avvikelsehantering

 

CIP Checkport har genom lång erfarenhet inom hantering av explosiva ämnen samt i samarbete med FOI, tagit fram en avvikelsehantering som är det bästa som går att hitta på marknaden.

Vi har särskilda rum för isolering av explosiva varor eller radioaktiva ämnen där vi tillsammans med input från Nationella bombgruppen utformat en plattform som förenklar myndigheternas arbete.

Vi har har rum där vi kan öppna eller omhänderta Kemiska, Biologiska eller vad som i övrigt kan anses som avvikande, utan risk för egen personal eller korskontaminering av andra försändelser. 

Vi har också en hög standard vad avser personlig skydds- och saneringsutrustning. 

bottom of page