Kontroll brev (Postgång)

3 990 kr/mån (exkl. moms)

 

Tjänsten innebär säkerhetskontroll och distribution av upp till 100 brev/ månad.

Efter att dina brev säkerhetskontrolleras, distribueras de till dig i plomberade påsar via ordinarie postgång.

Kontakta oss för att skräddarsy en alternativ lösning.

Information

Tjänsten är tillgänglig för privatpersoner, företag och myndigheter. 

Det enda som krävs av dig som kund är att teckna ett avtal och omdirigera posten till oss. Vi löser resten.

Vi behöver INTE öppna din post för att utföra säkerhetskontrollen. All post säkerhetskontrolleras och skickas vidare till dig samma dag.

Tjänsten inkluderar:

  • Utsortering av dina brev ur PostNords flöde

  • Säkerhetskontroll bestående av:

    • Manuell kontroll av varje enskild försändelse

    • Teknisk kontroll och analys mha avancerad detektionsutrustning

    • Hantering och omhändertagande av oönskat och/eller potentiellt farligt innehåll

  • Leverans av dina brev sker i plomberade paket eller påsar via PostNords brevflöde

 

Vidare ingår hantering av fördjupade analyser och kontroller (vid potentiella hot) samt omhändertagande och eventuell destruktion av oönskat innehåll. Arbetet utförs i lokaler avsedda och utrustade för minimal risk för produktionspåverkan.

 

All Checkports personal har genomgått en bakgrundskontroll och lämplighetsbedömning.

Villkor