top of page
  • Oskar

Vad är en säker säkerhetskontroll egentligen?

Som vi alla vet så finns det ett brett spektrum av potentiella hot som kan införas i en fastighet via post- och godsflödet. Anledningarna kan vara många, ibland för att störa verksamheten men även för att orsaka skada eller för att döda.


När vi på Checkport pratar säkerhetskontroller av post och gods, syftar vi på högkvalitativa processer, med välutbildad och välövad personal med tillgång till den senaste tekniska utrustningen. Detta för att hitta alla typer av avvikelser och hot i brev, paket och godsflöden. Men vad innebär det egentligen?


Vi börjar med det självklara. För att en

kontroll ska vara säker så krävs det att den hittar allt som kan hota verksamheten genom brev, paket och gods. Det kan vara kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära eller explosiva ämnen (så kallade CBRNE-ämnen) men också teknisk utrustning samt hot, hat och bluffbrev som alla har som uppgift att störa verksamheten på det ena eller andra sättet. För att skydda sig måste organisationen först genomföra en hotbildsanalys. Detta gör man genom att kolla på bland annat tidigare hot, omvärldsanalys samt vad som kan hända i framtiden. Hotbildsanalysen ska vara aktuell, relevant och anpassad, d.v.s. beskriva hur den egna verksamheten påverkas av de beskrivna hoten. Den måste också förstå att samhället och hotbilden är komplex och föränderlig samt vilken skyldighet man har såväl i totalförsvaret som i samhällsansvaret. Först efter detta kan en organisation fatta beslut om vilka åtgärder som krävs. Så för att svara på frågan vad en säker säkerhetskontroll blir då svaret att det beror på verksamhetens skyddsbehov! Tryggaste och Enklaste vägen för en organisation är såklart att köpa en tjänst för detta eller att bygga upp en heltäckande säkerhetskontroll. På så vis är man skyddad mot alla typer av hot. Om man köper tjänsten så är det dessutom billigare än att göra en halvdan tjänst i egen regi, vilket såklart gör att valet borde vara enkelt.


En kontroll måste innehålla utrustning för att hitta (detektera) Kemiska, Biologiska, Radiologiska, Explosiva hot, tekniska spår och avlyssningsutrustningar samt självklart måste kontrollen kunna detektera avvikelser (bluffbrev, pulverbrev, avföring m.m.) och hot. Men man måste också ha rutiner och förmågor för att kunna hantera uppkomna problem. Får man in ett brev som misstänks vara ett pulverbrev så måste man genom rätt åtgärder hantera detta. Annars riskerar man ändå att verksamheten påverkas, vilket gör detektionsutrustningen till en brandvarnare snarare än ett fysiskt skydd.


Alla som jobbar med säkerhet kan intyga att det ofta är personalen som är den svagaste länken. Att köpa dyr detektionsutrustning är sällan lösningen för komplexa säkerhetsproblem. Många gånger är det personalens kompetens och förmågor den svagaste länken. Så är det även här. Ett bra detektionssystem och säkerhetskontroll är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar i det. Det är därför av största vikt att personalen är utbildade, tränade och har rätt rutiner och förutsättningar för uppgiften.Behöver ni hjälp med att förstå detta och hur ni ska tänka

så är det bara att höra av er, så hjälper vi till!


92 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page