top of page
  • Oskar

Räcker det med Röntgen?

Röntgenscanning räcker inte längre (och det har väl det egentligen aldrig gjort).

Röntgenscanning kan vara effektivt i sökandet efter vissa postala hot och en viktig utrustning för att bygga en helhet inom postsäkerhet då den kan sortera ut vissa delar inom detta- men röntgen är inte perfekt. Detta då röntgenmaskiner inte är det universalverktyg som många verkar tro.


Hotbilden idag ställer nya krav för att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå, idag finns behov att upptäcka, till storleken, mindre hot än vad som tidigare krävts. Detta beror på att det är enklare att komma åt farliga ämnen via bland annat Darknet. Men det är också så att hot och hat skickas i allt större utsträckning.


Situationsmedvetenhet i postrummet


I en organisation kommer säkerhetsorganisationens riktlinjer inte alltid nå ut. Det viktigaste är att ge rätt verktyg till de anställda för att ge dem möjlighet att hålla organisationen säker. Den viktigaste personen inom postsäkerhet är den som kontrollerar och sorterar posten. Det är där situationsmedvetenhet är som viktigast.

Post och godspersonal bör ha en stor förståelse för sammanhanget och sin organisation i åtanke när man hanterar inkommande försändelser. Frågor som bör ställas vid posthantering kan exempelvis vara.

· Har organisationen eller framträdande personer varit i nyheterna nyligen?

· Ser brevet eller paketet ut som det man normalt får?


Men varför pratar vi då situationsmedvetenhet i röntgensammanhang? Jo för i slutändan handlar det inte om apparaterna eller processerna utan hur dugliga medarbetarna är på att hitta och hantera de uppkomna hoten och avvikelserna. Alla kan köra en röntgen. Det tar max 30 minuter att lära sig. Men alla kan inte tolka en bild eller hantera det man detekterar. För detta krävs det utbildning, lång erfarenhet och daglig träning. Om vi kollar över på andra sidan havet så gjorde Homeland Security ett test 2017 av TSA (flygplatskontrollanter) där de skickade in flertalet attrapper av IED:er och vapen genom säkerhetskontrollen. Även om stora delar av rapporten är sekretessklassad kan man konstatera att kontrollanterna hittade färre än 30 % av alla farliga objekt.

Men vad kan en röntgen med hjälp av personalen faktiskt upptäcka?

För att svara på detta så kan vi läsa Homeland Securitys (US) eller CPNIs (UK, EU) handbok om säkra postrum och postflöden. I en av handböckerna ser vi följande tabell:Denna tabell är bara ett enkelt sätt att visa på att röntgenapparaten tar explosiver, vassa och farliga föremål samt kontraband. Men för alla de övriga hoten krävs andra instrument och åtgärder.


Slutsats


Slutsatsen av detta resonemang torde då bli att en organisation som tror sig kunna utbilda personal bättre än TSA samt vidmakthålla deras förmåga kan ha nytta av en röntgen. Om man då har eller väljer att investera i en röntgen så kommer man att hitta (om föregående stycke uppfylls) brevbomber och kontraband samt vassa objekt och vapen i sitt flöde. Dock så kvarstår fortfarande de största hoten och avvikelserna i form av pulver, avföring, kemiska och biologiska hot, som inte kommer kunna hittas i post och godsflödet. Och även när dessa fynd upptäcks så måste man ändå utrymma lokalen då röntgen ofta ställs i den egna byggnaden.

Vi kan inget annat säga än att röntgen har sin plats i en godsmottagning men kommer inte öka säkerheten om det inte kombineras med riktigt duktiga operatörer på en extern plats med fler system för att detektera hoten och avvikelserna.

135 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ความคิดเห็น


bottom of page