top of page
  • Oskar

Produktionchefens sommarreflektion 2021

Även i år kan jag inte låta bli att under sommaren, när tiden finns, reflektera över det gångna året, självklart med fokus på postal säkerhet. Vi har under detta något kantiga och oförutsägbara år precis som många andra varit tvungen att anpassa oss tänka utanför boxen och hitta nya lösningar och tankesätt, bland annat med anledning av att andra organisationer har haft helt annorlunda arbetssätt.


På Checkport har vi också under året haft möjligheten att utveckla våra flöden och vår kapacitet ytterligare samt att vi har bidragit till samtal och uppdrag för att öka skyddet mot CBRN-E attacker för kritisk infrastruktur I Sverige.


Vi har också tillsammans med 2Secure

tagit fram ett koncept där vi stolt kan

erbjuda en supersmart lösning för att öka tryggheten och säkerheten för förtroendevalda och offentliga personer runt om i landet. Vi kallar lösningen PostInsights. När vi initierade arbetet slogs jag av hur vanligt det är med hot och hat mot förtroendevalda och offentliga personer i olika former. Jag slogs ännu mer av att det saknas preventiva hjälpande åtgärder till individerna och att de flesta åtgärderna är reaktiva.


Jag har också under sommaren lyssnat på en hel del sommarprat och även detta år lyfter ett antal talare att de utsatts för olika typer av hot och vissa har olika typer av säkerhetsåtgärder för att öka sitt personliga skydd. Jag kan då inte låta bli att fundera på vad detta egentligen kostar och om det inte finns effektivare metoder för att skydda den enskilde. Att vi har hot i vårt samhälle är nog tyvärr något vi får lära oss att leva med, dock ska vi aldrig behöva lära oss att leva med otrygghet vare sig den är reell eller upplevd. Detta är något vi måste och kan göra något åt.


Vi har under året haft en brevbomb som detonerat i svenska postsystemet och som vanligt haft många pulverbrev ute i vårt samhälle som krävt blåljusresurser och med produktionsstörningar/nedstängningar som följd. På Checkport är vi såklart inte överraskade över detta och jag tror att kommande året tyvärr kommer bjuda på fler tråkiga överraskningar i postflödet för både privatpersoner och organisationer. Jag hoppas såklart att vi lyckas nå ut till de som står under störst risk men också att de själva förstår att de måste sätta in åtgärder och lösa detta innan det sker.


Söker man på Twitter under senaste året, så hittar man otroligt många individer som påverkats av hotbrev. Allt från företagare, politiker, poliser och offentliga personer. Vissa verkar ta hoten med ro, andra tycker det är mer obehagligt. De flesta individer drar egna slutsatser kring såväl hot som antagonist och ett antal diskussioner kretsar kring mjältbrand. Det man kan säga kring just mjältbrand är att det är relativt enkelt att framställa men att det inte är speciellt vanligt. Vi tror att det är mycket mer sannolikt med något annan typ av farligt ämne, tex. Fentanyl eller andra kemiska ämnen som är mer potenta och snabbverkande.


Som avslutande del av denna reflektion så vill jag sträcka ut en hand. Jag har upplevt att personer inom säkerhetsbranchen ibland kan vara ganska prestigefulla och försöker lösa problemen själva. Vi på Checkport jobbar specifikt mot hot i brev-, paket- och godsflödet och är väl införstådda med hot och risker inom detta område. Vi kan hjälpa till med allt från enklare åtgärder till mer omfattande och det bästa är att vi bara är ett samtal eller e-mail bort. Det kostar inget att ringa och prata, det enda som kan hända är att du blir bättre förberedd på framtiden.


Oskar Produktionschef

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page