Vi kan säkerhet och logistik

"Man ska känna sig trygg på sin arbetsplats"

Våra färdigpaketerade säkerhetslösningar

_edited.jpg

Brev

Säkerhetskontroll av brev för att skydda dig mot hoten som får plats i de små försändelserna.

people%20sitting%20down%20near%20table%2

Paket

Säkerhetskontroll av paket och gods. Skyddar er mot alla typer av hot och avikelser som kan inrymmas i paketen som levereras till er. 

_edited.jpg

Övriga

Våra övriga stödtjänster, så som utbildning, support och konsultation.

Om våra tjänster

Pulverbrev

Säkerhetskontroller

Image by Carol Jeng

Postal förädling & logistiklösningar

Image by Austin Distel

Utbildning och Support

Image by maique madeira

Konsultation

Vi säkerställer att ingenting oönskat når dig som kund

Vi utför en mängd olika förädlingstjänster inom post och logistik, så som öppning, sortering och innehållskontroll

Vi är experter på säkra godsflöden och de hot & risker som är kopplade till post- och godshantering

Checkport skapar säkerhet och trygghet hos kunden genom skräddarsydd konsultation

Leverans

Samordnad säker varudistribution

CIP Checkport etablerar och utvecklar koncept som syftar till att säkra

logistiken för in- och uttransport till och från kundernas lokaler.

 

CIP Checkport erbjuder en extern godsmottagning där kundernas post,

paket och gods tas emot, säkerhetskontrolleras och sorteras innan det körs

till kundernas lokaler med kontrollerade transporter.