Samordnad säker varudistribution

CIP Checkport etablerar och utvecklar koncept som syftar till att säkra logistiken för in- och uttransport till och från kundernas lokaler.

 

CIP Checkport erbjuder en extern godsmottagning där kundernas post, paket och gods tas emot, säkerhetskontrolleras och sorteras innan det körs till kundernas lokaler med kontrollerade transporter.

Våra tjänster

Image by Dani Ramos
Image by Carol Jeng
Image by maique madeira

Säkerhetskontroller

 

Vi säkerställer att ingenting oönskat når dig som kund

Postal förädling & logistiklösningar

Vi utför en mängd olika förädlingstjänster inom post och logistik, så som öppning, sortering och innehållskontroll

Upphämtning och återvinning

Checkport hämtar avgående post, paket och gods men även återvinningsmaterial

Lagring

 

Vi erbjuder lagringstjänster i en säker och trygg miljö

Utbildning och konsultation

Vi är experter på säkra godsflöden och de hot & risker som är kopplade till post- och godshantering

Vi kan säkerhet och logistik

Checkport, en milstolpe i svenskt postskydd

Följ oss

Kontakt

Arsenalsgatan 2

111 47 Stockholm

020 899 499

kontakt@cipcheckport.se

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram