Vi kan säkerhet och logistik

"Man ska känna sig trygg på sin arbetsplats"

Våra färdigpaketerade säkerhetslösningar

Liten

Säkerhetskontroll av brev och paket för privatpersoner och mindre företag

Mellan

Säkerhetskontroll av brev och paket för mindre företag 

Stor

Säkerhetskontroll av brev och paket för det mellanstora företaget

Om våra tjänster

Pulverbrev

Säkerhetskontroller

Postal förädling & logistiklösningar

Utbildning och Support

Konsultation

Vi säkerställer att ingenting oönskat når dig som kund

Vi utför en mängd olika förädlingstjänster inom post och logistik, så som öppning, sortering och innehållskontroll

Vi är experter på säkra godsflöden och de hot & risker som är kopplade till post- och godshantering

Checkport skapar säkerhet och trygghet hos kunden genom skräddarsydd konsultation

Leverans

Samordnad säker varudistribution

CIP Checkport etablerar och utvecklar koncept som syftar till att säkra

logistiken för in- och uttransport till och från kundernas lokaler.

 

CIP Checkport erbjuder en extern godsmottagning där kundernas post,

paket och gods tas emot, säkerhetskontrolleras och sorteras innan det körs

till kundernas lokaler med kontrollerade transporter.