Checkport lanserar säkerhetskontroller av brev och paket till fast pris

Checkport fortsätter att utvecklas och har nu även öppnat upp för privatpersoner att nyttja vår tjänst. Checkport har erfarenhet av att hantera större kunder med olika behov av säkerhetstjänster inom ramen för brev-, paket- och godsflöden. En ökad efterfrågan från privatpersoner och mindre företag när det gäller postal trygghet leder till att Checkport nu väljer denna satsning.


Vi ser att efterfrågan av samordnad säker varudistribution ökar hos såväl stora som små företag. Vi har under några veckor arbetat fram ett antal tjänster för att hjälpa kunden att hitta något som passar dem. Vi har dessutom kunnat prissätta tjänsterna direkt på hemsidan vilket vi tror kommer göra det enklare för kunden att förstå tjänsten och snabbt komma igång.

Checkports tjänster erbjuder säkerhetskontroll av brev, paket och gods både som del i en säkerhetslösning och som en temporär lösning vid extra uppkomna behov för kunders olika volymer. Detta är något vi är stolta över.

Enkelhet och tydlighet har varit ledord i detta projekt, säger Edvin Simmingsköld, CEO på CIP Checkport.

Vad kommer det kosta för privatpersoner att få sin post säkerhetskontrollerad?

Det beror på vilken typ av tjänst som kunden efterfrågar men att få sina, sin familjs eller sitt företags brev kontrollerade kostar från 3 990 SEK per månad.

Vad innebär tjänsten?

Tjänsten innefattar säkerhetskontroll av brev, en terminal med godsmottagning samt kontroll av paket och bud. Efter säkerhetskontrollen ingår utkörning till kundens adress eller utskick via Postnords brevflöde, allt för att det ska passa kunden.

Varför skall man som privatperson köpa tjänsten?

Privatpersoner som är måna om sin och sina familjers trygghet eller som har tillfälliga hotbilder bör investera i en sådan tjänst. För företag handlar det om att minimera produktionsstörningar och öka tryggheten för personalen. Självklart kan det som med alla säkerhetslösningar i slutändan handla om liv och hälsa.

För ytterligare information kolla på https://www.cipcheckport.se/vara-paketlosningar eller kontakta:

Edvin Simmingsköld, 070 454 1594 eller på edvin.simmingskold@cipcheckport.se