Checkport i Nyhetsflöde (NSC) ”Vem som helst kan lägga vad som helst i en brevlåda”.


Intervju med vår produktionschef på NSC Swedens hemsida om hur han ser på hoten i postflödet samt dagens möjligheter till detektion.

https://www.nscsweden.com/2020/05/08/vem-som-helst-kan-lagga-vad-som-helst-i-en-brevlada-sakerhetskontroll-av-post-och-gods-genom-postnord/


Vi återskapar även artikeln nedan.


Istället för att investera i utrustning för en egen säkerhetskontroll av gods och brev kan man idag köpa säkerhetskontrollen som en tjänst. Alla försändelser går genom postens vanliga system, men gör ett stopp hos företaget CIP Checkport på vägen.

– Vem som helst kan lägga vad som helst i en brevlåda, och i de flesta fall når det mottagaren. Många myndigheter har ett bra säkerhetsfokus – men post och gods trillar ofta mellan stolarna. Hur bra skalskydd vi än bygger så kommer paketen alltid in, säger Oskar Snell produktionschef på CIP Checkport.

Med detta som utgångspunkt startade CIP Checkport sin verksamhet. Tjänsten startade ursprungligen för myndigheter och större företag, men idag finns paketlösningar för både småföretag och privatpersoner.

”Att ha marknadens bästa tekniska utrustning är för oss både ett krav och en förutsättning för att möta alla de hot som kan tänkas dyka upp.” – Oskar Snell, CIP Checkport
Och vad innebär då säkerhetskontrollerna? Det är både manuella tillvägagångssätt och tekniska metoder som används i Checkports lokaler.

– Med teknisk utrustning som röntgen, spårningsutrustning och annan mer avancerad detektionsutrustning granskar operatörerna avvikelserna på närmare håll och på så vis kan de lägga ett pussel. Det misstänkta föremålet förs sedan in i specialbyggda rum innan vidare åtgärder vidtas, som exempelvis ämnesidentifiering och djupanalys. Att ha marknadens bästa tekniska utrustning är för oss både ett krav och en förutsättning för att möta alla de hot som kan tänkas dyka upp.